Centrum informacji

 

JAKIE SĄ WŁAŚCIWOŚCI OZONU?

Ozon, obok hydroksyli (wolnych rodników OH), jest jednym z najsilniejszych znanych utleniaczy występujących naturalnie – nie tylko chroni całe życie przed szkodliwym wpływem słonecznego promieniowania ultrafioletowego, ale także jest bardzo skuteczny w niszczeniu bakterii, grzybów i innych patogenów np. niektórych wirusów a także nieprzyjemnych zapachów.

Nazwa ozon pochodzi od greckiego słowa “ozein”, co oznacza “zapach”. Ozon to naturalnie występujący gaz, który jest czasami nazywany “aktywnym tlenem”. Ozon składa się z trzech atomów tlenu (O3), zamiast tradycyjnych dwóch z których składa się tlen (O2). Jako gaz jest koloru niebieskiego; obydwie jego formy ciekła (-112 ℃) i stała (193 ℃) są koloru ciemno niebieskiego.

Ozon obecny w górnych partiach atmosfery powoduje, że niebo ma błękitny kolor. Na wysokości 25 – 30 km ozon jest wytwarzany przez część widma słonecznego promieniowania ultrafioletowego – istnieje tam w postaci gazu w stężeniu 10 – 20 ppm (parts per milion). W tych stężeniach, ozon absorbuje promieniowanie ultrafioletowe, które mogłoby zagrozić życiu na ziemi. W pobliżu ziemi, w powietrzu którym oddychamy ozon występuje w bardzo niskich stężeniach (0,001 – 0,003 ppm) i powstaje naturalnie podczas burz na skutek uderzeń pioruna a także wytwarzany jest na przykład przez wodospady czy poprzez fale wzburzonej wody.