Proces ozonowania

OZONOWANIE A BEZPIECZEŃSTWO

Pomimo wielu zalet ozonowania należy pamiętać, że ozon w wysokich stężeniach może być niebezpieczny dla roślin, zwierząt oraz ludzi. Ważne jest, żeby stosować się do zasad bezpiecznego przeprowadzenia procesu dezynfekcji. Dopuszczalne dla ludzi maksymalne stężenie ozonu w powietrzu działające przez 8 godzin na dobę i 40 godzin na tydzień wynosi 0,2 mg/m3 lub w wartościach względnych 0,1 ppm. W przypadku pojawienia się pierwszych objawów zatrucia ozonem (kaszel, podrażnienie oczu, ból głowy) należy bezzwłocznie udać się do lekarza.

PROCEDURA OZONOWANIA

Proces ozonowowania składa się z 4 etapów:

  • PRZYGOTOWANIE POMIESZCZENIA DO PROCESU DEZYNFEKCJI

Przed rozpoczęciem ozonowania należy usunąć z pomieszczenia wszystkie rośliny oraz zwierzęta (z wyjątkiem akwarium). Jeżeli w pomieszczeniu znajdują się dzieła sztuki np. obrazy olejne, należy wynieść je z pomieszczenia, gdyż wysokie stężenie ozonu może je uszkodzić. Ważne jest, aby pomieszczenie zostało dokładnie uszczelnione, ponieważ może to wpłynąć na efektywność dezynfekcji.

Ze względu na to, że ozon jest gazem cięższym od powietrza, ozonatory powinny zostać umieszczone na podwyższeniu (krzesło/ stół). Do zwiększenia efektywności procesu ozonowowania można użyć dodatkowych wentylatorów, które ułatwią rozprowadzenie ozonu po pomieszczeniu. Po uruchomieniu maszyn należy jak najszybciej opuścić pomieszczenie oraz zabezpieczyć je przed wstępem osób trzecich.

  •  MONITOROWANIE PROCESU OZONOWANIA

Podczas procesu dezynfekcji należy kontrolować szczelność pomieszczenia. Jeżeli pomieszczenie nie zostało dokładnie uszczelnione, ozon będzie ulatniał się, co można będzie wyczuć poprzez charakterystyczny zapach. Ważne jest, żeby monitorować stężenie ozonu i w zależności od wyników, wydłużyć lub skrócić czas zabiegu.

  • ZAKOŃCZENIE PROCESU OZONOWANIA

Po zakończeniu pracy ozonatorów należy odczekać co najmniej 30 minut, żeby wykorzystać nadprodukowany ozon. Po tym czasie można wejść do pomieszczenia tylko w celu otworzenia okien lub włączenia wentylacji. Pomieszczenia powinno być wietrzone przez ok. 20 minut aż do uzyskania bezpiecznego stężenia (0,1 ppm). Jeżeli w pomieszczeniu nie ma okien lub wentylacji, należy odczekać ok. 2 godziny- w tym czasie ozon ulegnie naturalnemu rozpadowi.

JAK DŁUGO OZONOWAĆ ABY SKUTECZNIE ZDEZYNFEKOWAĆ POMIESZCZENIE ORAZ POZBYĆ SIĘ NIEPRZYJEMNYCH ZAPACHÓW ?

Efektywność ozonowania nie zależy od długości trwania procesu, ale od odpowiednio dobranej mocy ozonatora w stosunku do kubatury pomieszczenia. Ważne jest, żeby przy wyborze ozonatora skorzystać z pomocy wykwalifikowanych doradców. Długość procesu ozonowania w celu skutecznej dezynfekcji oraz pozbycia się nieprzyjemnych zapachów zależy od wielu czynników na przykład od kubatury pomieszczenia, rodzaju i intensywności zapachu, oraz tego, jak głęboko wniknął w przedmioty. Zalecany czas ozonowania wynosi od 30 minut do 1h.

ODGRZYBIANIE POMIESZCZEŃ:

W celu odgrzybienia pomieszczenia za pomocą ozonowania należy przede wszystkim usunąć przyczynę problemu. Warto pamiętać, że ozon działa powierzchniowo i nie usunie grzyba ze ścian. Zarażone miejsca należy nasączyć płynem grzybobójczym, a następnie przeprowadzić ozonowanie. Ozon zlikwiduje zarodniki z powietrza, a także usunie nieprzyjemny zapach.

DODATKOWE WSKAZÓWKI: 
  • Duże pomieszczenie możemy podzielić na mniejsze za pomocą foli. W przypadku wielu mniejszych pomieszczeń możemy ozonować pomieszczenie po pomieszczeniu
  • Zapach ozonu utrzymujący się po zabiegu nie zawsze świadczy o jego obecności.
  • pojawiająca się mgła jest naturalnym zjawiskiem spowodowanym reakcją ozonu z lotnymi związkami organicznymi.

Ważne jest, żeby moc ozonatora była odpowiednio dobrana do kubatury pomieszczenia, dlatego warto skorzystać z pomocy wykwalifikowanych doradców. Na jakiekolwiek Państwa pytania nasz zespół chętnie udzieli odpowiedzi oraz pomoże dobrać odpowiedni ozonator do Państwa potrzeb. 

 

Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub uszkodzenia ciała wyrządzone przez generator ozonu, które mogą powstać na skutek nieprawidłowego użycia go przez użytkownika. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie, że ozonator jest prawidłowo obsługiwany i przechowywany.